Results

TE104

RESULTS


- Studierea si cercetarea interactiunii dintre radiatia X polarizata si substanta - Estimarea limitelor de detectie( LOD) si a limitelor de determinare( LODd) ale metodelor EDS pentru cuantificarea metalelor grele din tesuturile dure umane, prin documentarea teroretica si efectuarea unor experimentari preliminare - Fundamentarea teoretica a metabolismului metalelor grele in tesuturile dure umane si identifirarea preliminara a dimensiunii reale a contaminarii populatiei - Fundamentarea teoretica si modelarea metabolismului in tesuturile dure umane - Elaborarea programelor analitice pentru investigarea ESEM-EDS si EDPXRF a tesuturilor osoase - Efectuarea unor experimentari de laborator in vederea optimizarii si validarii modelelor privind metabolizarea metalelor grele in tesuturile osoase - Modelarea si cuantificarea bugetelor de incertitudine pentru analizele ESEM-EDS si EDPXRF alidarea metodelor de analiza ESEM-EDS si EDPXRF a contaminarii cu metale grele prin incercari intercomparte conform EURAQEM 2000 - Implementarea metodelor de analiza utilizate pentru determinarea concentratiei de Pb, Cd si Hg in os in laboratoarele LISEOFRX si de Microscopie Electronica pentru demonstrarea functionalitatii, analize pentru terti si pentru promovarea de cercetari conexe